Våra Tjänster

Vi hjälper dig med ditt byggprojekt

Kom Vidare I Ditt Projekt Med hjälp av våra

TJÄNSTER

Vi jobbar ständigt med att utbilda och förbättra våra kunskaper inom flera olika delar av byggbranschen. I en bransch som ständigt är under utveckling vad gäller produkter och krav är det viktigt att hålla koll på den senaste informationen.

Arkitektritningar

Vi hjälper till med att ta fram allt i från enkla skisser eller detaljlösningar till högkvalitativa och detaljerade bygghandlingar

Konstruktionsritningar

Oftast behövs det detaljer på hur man tänker att konstruktionen ska fungera. Detta kan vi hjälpa till med att ta fram i ditt byggprojekt.

Energiberäkning

Energiberäkning behövs för att se att man klarar uppställda krav vid nyproducerade byggnader innan man börjar bygga. Det är också ett krav vid bygglov och bygganmälan

Byggledning

Vi är ett litet företag med fokus på personlig service och har nära dialog med kunden under projektet. Vi hjälper våra kunder med att gå från ritningar till färdigt bygge.

Bygglov

Vi hjälper gärna till med att sätta ihop detta för dig med högkvalitativa och detaljerade bygglovshandlingar. Så att byggprocessen ska vara så smidig för dig som möjligt.

Kontrollansvarig (KA)

En kontrollansvarig hjälper byggherren att upprätta en kontrollplan för bygget. KA ser till att kontrollplanen samt att gällande regler och föreskrifter följs och att nödvändiga kontroller utförs under byggtiden.

FAQ

Vi har som ambition att det inte ska kosta mycket att anlita arkitekttjänster. Det är komplexiteten och olika förutsättningar som styr på hur mycket tid som behövs att lägga ner för att hitta lösningar och ta fram korrekta handlingar. Nyckeln för att nå fram till detta är att vi håller en tät kontakt med våra kunder, under hela processen.

Ja, vi har mycket stor erfarenhet med bygglovsanökningar

En energiberäkning visar en teoretisk energiförbrukning för byggnaden innan den är byggd. Denna behövs för att se att man klarar uppställda krav på energiförbrukning för nyproducerade byggnader innan man börjar bygga. Det är också ett krav när du ansöker om bygglov eller skickar in en bygganmälan till kommunen.

Ja, vi utför även en del entreprenader för våra kunder.
Vi har mycket bra samarbete med andra hantverkare, såsom El, VVS och Mark. Vi hjälper gärna till så att samordningen mellan dessa teknikområden ska flöde optimalt.

Den vanliga processen för ett uppförande av ett nytt byggnadsverk ser såhär ut:

1. Vi kollar på förutsättningar för ditt bygge
2. Du skickar in en ansökan med alla handlingar som behövs för bygglov.
3. Byggnadsnämnden gör en första granskning
4. Byggnadsnämnden prövar din bygglovsansökan
5. Byggnadsnämnden beslutar om ditt bygglov
6. Byggnadsnämnden håller ett teknisk samråd
7. Du får ett startbesked
8. Byggnadsnämnden gör platsbesök
9. Byggnadsnämnden håller ett slutsamråd
10. Du får ett slutbesked

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. 

Vi hjälper gärna till med att sätta ihop detta för dig med högkvalitativa och detaljerade bygglovshandlingar. Så att byggprocessen ska vara så smidig för dig som möjligt.

Det beror helt på vilka förutsättningar som ligger till grund. En del byggnadsverk kräver bara en anmälan, medans andra kan vara hårt reglerat i en detaljplan. Utöver detta finns det även reglar för komplementbyggnader och tillbyggnader.

Kontakta oss så kan vi se vilka förutsättningar ditt projekt har.

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.
Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

nu realiserar vi ditt byggprojekt

Ta Kontakt För Mera Information